පුරාවිද්‍යාඥයින් පිරිසක් ජනාධිපති සම්මානයට පාත්‍ර වේ

2018 වසර සඳහා අදාළ “විද්‍යාත්මක ප්‍රකාශන සඳහා ජනාධිපති සම්මාණ” උළෙලෙ දී ලංකාවේ ප්‍රමුඛපෙළේ පුරාවිද්‍යාඥ ආචාර්ය සිරාන් දැරණියගල මහතා ඇතුළු පිරිසක් සම්මාණයට පාත්‍ර වි ඇත. ඒ අනුව, ආචාර්ය එච්. නිමල් පෙරේරා, ඔෂාන් වෙදගේ, ආචාර්ය සිරාන් දැරණියගල, ජූඩ් පෙරේරා හා සමන් ඇරෑගම යන පුරාවිද්‍යාඥයින් මෙලෙස සම්මාණයට පාත්‍ර වී ඇත.  ඔවුන් විසින් පසුගිය වසරේ දී ලෝකයේ ප්‍රමුඛ පෙළේ සඟරාවක් වූ  Journal of Human Evolution 2017 හි පළ කරන ලද Fruits of the forest: Human stable isotope ecology and rain forest adaptations in Late Pleistocene and Holocene (∼36 to 3 ka) Sri Lanka ලිපිය සඳහා මෙම සම්මාණයට පාත්‍ර වී ඇත. මෙම පර්යේෂණාත්මක ලිපිය සඳහා Patrick Roberts, Nimal Perera, Oshan Wedage, Siran Deraniyagala, Jude Perera, Saman Eregama, Michael D. Petraglia, Julia A. Lee-Thorp යන විද්වතුන් තම දායකත්වය සපයා ඇත.

මෙම සියලූම විද්වතුන්ට ARCHAEOLOGY.LK වෙබ් සමූහයේ ගෞරවයත් සුභාශිංෂණයත් පළ කෙරේ.

Ref. Patrick Roberts, Nimal Perera, Oshan Wedage, Siran Deraniyagala, Jude Perera, Saman Eregama, Michael D. Petraglia, Julia A. Lee-Thorp, Fruits of the forest: Human stable isotope ecology and rain forest adaptations in Late Pleistocene and Holocene (∼36 to 3 ka) Sri Lanka, Journal of Human Evolution 2017, 106: 102-118

ඡායාරූප : සමන් ඇරෑගම මහතාගේ මුහුණු පොතිනි.

වමේ සිට : සමන් ඇරෑගම මහතා, ජුඩ් පෙරේරා මහතා, ඔෂාන් වෙදගේ මහතා හා ආචාර්ය එච්. නිමල් පෙරේරා මහතා
සමන් ඇරෑගම මහතා (වම් පස), ආචාර්ය එච්. නිමල් පෙරේරා මහතා (මැද) හා ඔෂාන් වෙදගේ මහතා (දකුණු පස)

 

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here