සංරක්ෂණ

කෞතුක වස්තු සංරක්ෂණ විධික‍්‍රම (සීගිරිය කෞතුකාගාරය ඇසුරින් කෙරෙන විවරණයකි)

දීපිකා සී. දිසානායක පර්යේෂණ නිලධාරී (පුහුණවන) අභයගිරි ව්‍යාපෘතිය, මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල, අනුරාධපුරය. dmdcdeepika@gmal.com සංරක්ෂණය වූ කලී කෞතුකාගාරයක කෞතුක වස්තූන්හි දිරාපත් වීමේ වේගය අවම කර එහි ආයු කාලය දීර්ඝ කර ගැනීමට ගනු ලබන විද්‍යාත්මක...

පුරාතන ලාංකේය උරුම සංරක්‍ෂණ සංකල්පය: පෙර’පර දෙ දිග නූතන සංස්කෘතික උරුම සංරක්‍ෂණ සංකල්පය හා ක‍්‍රියාදාමය පිළිබඳ ජාතිකවාදි දැක්මක්

චන්දිම බණ්ඩාර අඹන්වල බාහිර කථිකාචාර්ය, සාමාජීය විද්‍යා හා මානවශාස්ත‍්‍ර පීඨය, ශ‍්‍රී ලංකා රජරට විශ්වවිද්‍යාලය, මිහින්තලේ. chandimaambanwala@yahoo.com මහින්ද කරුණාරත්න බාහිර කථිකාචාර්ය, සාමාජීය විද්‍යා...

No posts to display

ජනප්‍රියම ලිපි

නවතම ලිපි