නිවේදන

‘පුරාවිද්‍යා හා උරුම අධ්‍යයන සංග්‍රහය 2019’ සඳහා ශාස්ත්‍රීය ලිපි ලබාගැනීම

ශ්‍රී ලංකා රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ, පුරාවිද්‍යා හා උරුම කළමනාකරණ අධ්‍යයන අංශය මඟින් පළකරනු ලබන ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය වන The Journal of Archaeology and Heritage Studies සමර්පිත සාර සංග්‍රහය මේ වන විට...

‘පුරාවිද්‍යා හා උරුම අධ්‍යයන සංග‍්‍රහය 2018’ සඳහා ශාස්ත‍්‍රීය ලිපි ලබාගැනීම

2018 පෙබරවාරි 14 ශ‍්‍රී ලංකා රජරට විශ්වවිද්‍යාලයීය සමාජීයවිද්‍යා හා මානවශාස්ත‍්‍ර පීඨයේ, පුරාවිද්‍යා හා උරුම කළමනාකරණ අධ්‍යයන අංශය විෂයානුබද්ධ ව...

අවලෝකන ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය සඳහා ලිපි භාර ගැනීම

රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉතිහාසය හා පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශය මඟින් පළ කරනු ලබන අවලෝකන ශාස්ත්‍රීය සඟරාව 2017 සඳහා ඉතිහාසය, පුරාවිද්‍යාව හා...

අප සමඟ අත්වැල් බැඳ ගන්න ඔබට කෙරෙන ඇරයුමයි

ඔබ විසින් විධිමත්/පිළිගත් ක්‍රමවේදයකට අනුව රචනා කරන ලද පුරාවිද්‍යාව, ඉතිහාසය හෝ සමගාමී විෂයයන් සම්බන්ධයෙන් රචනා කරන ලද ලිපි අප වෙත ලැබීමට සලසන්න. එම ලිපි වෙබ් අඩවියේ සංස්කාරක මණ්ඩලයේ අධීක්‍ෂණයෙන් පසු පළකිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කරනු ඇත. (අදාළ ලිපි වල කර්තෘ අයිතිය හා අන්තර්ගතය පිළිබඳ වගකීම ඒ එක් එක් ලේඛකයා සතු වන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.) අප එක් මසකට තොර ගන්නා ලිපි දහයක්(10) සඳහා පර්යේෂකයා සඳහා මූල්‍යමය දිරි ගැන්වීමක් කිරීමට ද අප ආයතනය තීරණය කර ඇත.

No posts to display

ජනප්‍රියම ලිපි

නවතම ලිපි