උපහාර

ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රථම ICCROM සම්මානලාභී, ආචාර්ය ගාමිණී විජේසුරිය පිළිබඳ කෙටි සටහනක්

ICCROM සම්මානයෙන් 2021 ඔක්තෝම්බර් 26 වන දින රෝමයේ දී ප්‍රථම ශ්‍රී ලාංකික ICCROM සම්මානලාභී ආචාර්ය ගාමිණී විජේසුරිය පිළිබඳ කෙටි සටහනක්

2021 ICCROM සම්මානලාභී ආචාර්ය ගාමිණී විජේසූරිය සඳහා රාජ්‍ය ගෞරව දැක්වීම

ICCROM සම්මානලාභී පළමු ශ්‍රී ලාංකිකයා: ආචාර්ය ගාමිණී විජේසූරිය පුරාවිද්‍යා උපදේශක සභාවේ සාමාජික සහ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ (වාස්තු විද්‍යා)...

අපේ කාලයේ මා දුටු ප්‍රාඥයෙක් : ආචාර්ය සිරාන් උපේන්‍ද්‍ර දැරණියගල

2013 වසරින් පසු ශාස්ත්‍රීය කටයුතු කීපයක් වෙනුවෙන් ආචාර්ය දැරණියගලයන්ගේ අධික්‍ෂණය සහිතව ඔහු සමීපයේ කටයුතු කිරීමට ලැබීම හේතුවෙන් එතුමාගේ සතු විශිෂ්ට ඥානයත්, පිරිසිද ගත් දැනුමත් සමීප වශයෙන් අද්දැකීමට අවස්ථාව උදා විය

No posts to display

ජනප්‍රියම ලිපි

නවතම ලිපි