මහාචාර්ය රාජ් සෝමදේව මහතාගෙන් 9 – 11 ශ්‍රේණි වල සිසුන්ට පාසල් ඉතිහාසය විෂය පිළිබඳ හැදින්වීමක්

0
17733

පුරාවිද්‍යා පශ්චාත් උපාධි ආයතනයේ මහාචාර්ය රාජ් සෝමදේව මහතා පාසල් වල නව ඉතිහාසය විෂය නිර්දේශය සැකසීමේ දී විශාල කාර්යයක් සිදු කරන ලදී.

එතුමා 2016 ඔක්තෝබර් මස 13 දින පානදුර බාලිකා වේ සිසුවියන් සඳහා archaeology.lk වෙබ් අඩවියේ ආරාධනයෙන් පවත්වන ලද පාසල් ඉතිහාසය විෂය පිළිබඳ දේශනයේ පළමු කොටස පහත වීඩියෝවේ දක්වා ඇත.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here