ඉතිහාස ගුරුවරුන්ට පාසැල් වල ඉතිහාසය විෂය හා එය ඉගැන්වීම පිළිබඳ වැඩමුළුව

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යා පශ්චාත් උපාධි ආයතනය මගින් මීට ඉහතදී උපාධිධාරී ගුරුවරුන් සඳහා පැවැත්වූ කලා ඉතිහාසය පිළිබඳ වැඩමුළුවේදී ඉදිරිපත් වූ යෝජනාවක් ලෙස පාසල්වල ඉතිහාස විෂය උගන්වන උපාධිධාරී ගුරුවරුන් ට ඉතිහාසය විෂය හා එම විෂය ඉගැන්වීම පිළිබඳ වැඩමුළුවක් එම ආයතනය විසින් සංවිධානය කර ඇත. මෙම වැඩමුළුව 2018 නොවැම්බර් මස 25 වන දින උදෑසන 9.30 සිට පස්වරු 3.30 දක්වා එම ආයතනයේ ප්‍රධාන ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇති අතර එය සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ ( තේ සහ දිවා ආහාරය සපයනු ලබයි) පවත්වන වැඩමුළුවකි.

මෙම වැඩමුළුවේදී ඉතිහාසය විෂය, එම විෂය ඉගැන්වීම හා ඉතිහාසය විෂය මාලාව පිළිබඳ පිළිබඳ ඇති ගැටලු සාකච්ඡා කළ හැකි ය.

කලා ඉතිහාසය පිළිබඳ වැඩමුළුවට සහභාගි වූ ගුරුවරුන්…

වැඩමුළුවට සම්පත්දායකයින් ලෙස එම ආයතනයේ කථිකාචාර්යවරු සහභාගීවේ.

සම්පත් දායකයන්

  • ආචාර්ය රත්නසිරි ප්‍රේමතිලක
  • මහාචාර්ය රාජ් සෝමදේව
  • ආචාර්ය ඩී. පී. ගම්ලත්
  • කථිකාචාර්ය රංජිත් බණ්ඩාර

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යා පශ්චාත් උපාධි ආයතනයේ දැක්මට අනුව පුරාවිද්‍යාව හා ඊට සම්බන්ධ විෂයයන් ගේ නවතම දැනුම සන්නිවේදනය කිරීමේ අරමුණින් සංවිධානය කරන මෙම වැඩමුළුවට සහභාගි වී ඔබගේ දැනුම වැඩිදියුණු කරගනිමින් පාසල් සිසුන් සදහා ලබාදෙන සේවාව තවත් ඉහළ මට්ටමින් ලබාදීමට ඔබට ලැබෙන මෙම මහඟු අවස්ථාව මග නොහරින්න.

මෙම වැඩසටහනට අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කරනා ප්‍රමුඛතාව මත ගුරුවරුන් පනස් දෙනෙකු තෝරාගනු ඇත.

ඒ සඳහා පහත සඳහන් අයදුම්පත සම්පූර්ණ කරන්න. ඔබ භාවිත කරන නිවැරදි ඊමේල් ලිපිනයක් සඳහන් කරන්න. මෙම වැඩසටහන පිළිබඳ ඉදිරි ගණුදෙනු සියල්ල ඊමේල් හරහා සිදුකරනු ලබයි. අයදුම්පත් බාර ගන්නා අවසාන දිනය 2018 නොවැම්බර් මස 21 වන දින වන අතර ඔබගේ තෝරා ගැනීම 2018 නොවැම්බර් මස 22 දින දැනුම් දෙනු ලබයි.

මෙම වැඩමුළුව පිළිබඳ තොරතුරු දැනගැනීමට දුරකථන අංක 0774809173 ඔස්සේ අශෝක පෙරේරා මහතා අමතන්න.

මෙම අයදුම්පත පිළිබඳ ගැටලුවක් ඇත්නම් දුරකථන අංක 077 742 8282 හරහා archaeology.lk අමතන්න.

පුරාවිද්‍යා පශ්චාත් උපාධි ආයතනය
407, බෞද්ධාලෝක මාවත
කොළඹ 7 (බෞද්ධ සම්මේලනය ඉදිරිපස)

ගූගල් සිතියම් මත ස්ථානය බලා ගැනීමට මෙම දිගුවට යන්න.

[contact-form-7 id=”4485″ title=”ගුරුවරුන්ට පාසැල් වල ඉතිහාසය විෂය හා එය ඉගැන්වීම පිළිබඳ වැඩමුළුව සඳහා අයඳුම්පත”]

1 COMMENT

  1. There are tremendous evidence to prove that Lord Buddha born and passed off in Siri Lanka,Jumbuddeepa.
    You may highlight that too.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.