ශ්‍රි ලංකා පුරාවිද්‍යාව හා එක්වන්න

විවිධ සමාජ ජාල ඔස්සේ අප හා එක් වී අපගේ වැඩසටහන් වලට සම්බන්ධ

වෙබ් අඩවිය

නවතම ලිපි

මහාචාර්ය ඔස්මන්ඩ් බෝපේආරච්චි ජාත්‍යන්තර සම්මානයකින් පිදුම් ලබයි

නාණක විද්‍යාවේ හා පුරාවිද්‍යාවේ උන්නතිය වෙනුවෙන් සිදුකරන ලද ශ්‍රාස්ත්‍රීය...

සෙල්ලිපි කියවීම මුල සිට ඉගෙන ගැනීමට නව පාඨමාලාවක් 2022

සෙල්ලිපි කියවීම පිළිබඳ පාඨමාලාව අප ආයතනයේ අධ්‍යාපනික කටයුතු මෙහෙයවන පුරාවිද්‍යා...

ජනප්‍රිය ලිපි

© 2009 - 2022 archaeology.lk. All Rights Reserved.