පැරණි කාසි හා මුදල් භාවිතය

පොළොන්නරු යුගයේ කාසි නිෂ්පාදන තාක්‍ෂණය

වාත්තු තාක්‍ෂණය එසේ වුව ද මුද්‍රා හා පීඩන තාක්‍ෂණයේ දී විශේෂ ශිල්පීය නිපුණතාවක් තිබිය යුතුවා සේම මනා පළපුරුද්දක් තිබිය යුුතු බව පෙනේ. මේ සඳහා මුද්‍රා සකස් කිරීමේ දී වාත්තු අච්චුවල මෙන් කාසියේ ඝණත්වයෙන් හරි අඩක් මුද්‍රාවේ නිර්මාණය නොකෙරුණ බව සමීප නිරීක්‍ෂණය මඟින් හඳුනාගත හැකි විය. ඒ ආකාරයෙන් අච්චු දෙක එක්වූ කල නිර්මාණය වන කාසියේ ඝණත්වය සම තත්වයක තිබිය යුතු ය. එහෙත් එකම කාසියේ විවිධ ඝණත්වයන් දක්නට හැකිය.

මහනුවර යුගයේ වානිජ රටාව තුළ භාවිත කාසි පිළිබඳ මූලික විමර්ශනයක්

ආර්. එම්. දිලිනි ලක්මාලි මෙස්ලින්කා ශ‍්‍රී ලාංකීය ඉතිහාසයෙහි අවසන් රාජධානි සමය වන සෙංකඩගල නොහොත් මහනුවර රාජධානයි ජීවමාන ඓතිහාසික හා...

ජනප්‍රියම ලිපි

නවතම ලිපි

X
X