Error 404 - not found
කණගාටුයි. ඔබ සොයන පිටුව සොයාගත නොහැක

අපගේ ජනප්‍රිය ලිපි හෝ ප්‍රවර්ග පිරික්සන්න.

අපගේ ජනප්‍රිය ලිපි

මානව පරිණාමයේ නොනවතින සංවාදය‍ 7: නූතන මානවයා අප්‍රිකාවෙන් පිට වී යාම

කායච්ඡේද විද්‍යාත්මකව නූතන මානවයා අප්‍රිකාවෙන් පිට වී යාම පිළිබදව වූ පළමු සංක්‍රමණය පිළිබද සිදුවන විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ හා විදග්ධ...

මානව පරිණාමයේ නොනවතින සංවාදය‍ 8: නූතන මානවයා නවලොව ජනාවාසකරණය කිරීම

නැගෙනහිර අප්‍රිකාවේ දී පරිණාමය වූ නූතන මානවයා අප්‍රිකාවෙන් පිටවී යන්නේ අදින් වසර 150, 000කට පමණ පෙර අවධියේ ය....

මානව පරිණාමයේ ගමන 6: මානව විවිධත්වය හා නව මානව විශේෂ

මානව විවිධත්වය තරම් විද්‍යා ලෝකය තුළ අතීත, වර්තමාන හා අනාගතය යන තුන්කාලයේ දී ම එකලෙස විද්‍යාත්මකව සාකච්ඡාවට ලක්වන...

මානව පරිණාමයේ ගමන 5: මානව නූතනත්වය: හෝමෝ සේපියන් මානවයාගේ සම්භවය

හෝමෝ සේපියන් මානවයා ළගාකරගත් නූතන මනුෂ්‍යත්වය යනු අප්‍රිකාව කේන්ද්‍රකොට ගත් ආදී ප්‍රිමාටා ගෝත්‍රයෙන් පන්නරය ලබා ගනිමින්, නිරන්තරයෙන් වෙනස්වීම්වලට භාජනය වූ පරිසර තත්ත්වවලට අනුගත වෙමින්, විටෙක පරිසරය වෙනස් කරමින් ද, කාලයට හා අවකාශයට සමගාමීව නොනැසී පැවතීමේ ක්‍රියාවලියේ සංකීර්ණත්වය ළගා කරගැනීමේ ක්‍රියාවලියක් වෙයි. මෙම සාකච්ඡාවට බදුන් වන හෝමෝ සේපියන්වරු බොහෝ ආකාරවලින් අනෙකුත් පූර්වජ ගහනවලට වඩා අසාමාන්‍ය නමුත්, විටෙක වඩාත් කැපී පෙනෙන ලෙස ඔවුන් අවට ලෝකය පිළිබඳ තොරතුරු සැකසීමේ අද්විතීය දක්ෂතාවයෙන් හා ඊට අවශ්‍ය වන සංජනනාත්මක පරිණතභාවයෙන් යුක්ත වූවෝ විය.

මානව පරිණාමයේ නොනවතින සංවාදය‍ 7: නූතන මානවයා අප්‍රිකාවෙන් පිට වී යාම

කායච්ඡේද විද්‍යාත්මකව නූතන මානවයා අප්‍රිකාවෙන් පිට වී යාම පිළිබදව...

මානව පරිණාමයේ ගමන 6: මානව විවිධත්වය හා නව මානව විශේෂ

මානව විවිධත්වය තරම් විද්‍යා ලෝකය තුළ අතීත, වර්තමාන හා...

මානව පරිණාමයේ ගමන 5: මානව නූතනත්වය: හෝමෝ සේපියන් මානවයාගේ සම්භවය

හෝමෝ සේපියන් මානවයා ළගාකරගත් නූතන මනුෂ්‍යත්වය යනු අප්‍රිකාව කේන්ද්‍රකොට ගත් ආදී ප්‍රිමාටා ගෝත්‍රයෙන් පන්නරය ලබා ගනිමින්, නිරන්තරයෙන් වෙනස්වීම්වලට භාජනය වූ පරිසර තත්ත්වවලට අනුගත වෙමින්, විටෙක පරිසරය වෙනස් කරමින් ද, කාලයට හා අවකාශයට සමගාමීව නොනැසී පැවතීමේ ක්‍රියාවලියේ සංකීර්ණත්වය ළගා කරගැනීමේ ක්‍රියාවලියක් වෙයි. මෙම සාකච්ඡාවට බදුන් වන හෝමෝ සේපියන්වරු බොහෝ ආකාරවලින් අනෙකුත් පූර්වජ ගහනවලට වඩා අසාමාන්‍ය නමුත්, විටෙක වඩාත් කැපී පෙනෙන ලෙස ඔවුන් අවට ලෝකය පිළිබඳ තොරතුරු සැකසීමේ අද්විතීය දක්ෂතාවයෙන් හා ඊට අවශ්‍ය වන සංජනනාත්මක පරිණතභාවයෙන් යුක්ත වූවෝ විය.

ජාත්‍යන්තර භූ කාලානුක්‍රමික සටහන හෙවත් භූ විද්‍යා කාල පරිමාණය

පෘථිවිය නිර්මාණයේ පටන් වර්තමානය දක්වා සමස්ථ භූ විද්‍යා කාලය ඒ ඒ කාල වකවානු සුවිශේෂී වූ ලක්ෂණ හා ජීවින් අනුව බෙදා දැක්වීම International Chronostratigraphic Chart - geologic time scale (GTS) හෙවත් භූ විද්‍යා කාල පරිමාණය අනුව සිදු වෙයි.

මානව පරිණාමයේ ගමන 4: හෝමෝ නියැන්ඩතාල් මානවයා

නියැන්ඩතාල් මානවයා සතු සලකුණු අදින් වසර ලක්ෂ 3 සිට 30,000ක් දක්වා පමණ කාලයකට අදාලව බටහිර යුරේසියාවෙන් හමුවේ. නමුත් යුරෝපයේ ප්‍රථම නූතන මානවයා පෙනීසිටීමෙන් පසු සහස්‍ර කිහිපයකට පසු ඔවුන් ෆොසිල වාර්තාවෙන් අතුරුදහන් විය.

මානව පරිණාමයේ ගමන 3- මුල් හෝමෝ සාමාජිකයින්: හෝමෝ හැබිලිස් හා හෝමෝ ඉරෙක්ටස්

ප්ලයෝසීන යුගය අවසන් වී වසර මිලියන 2.5 කට පමණ පෙර ගෝලීය දේශගුණය වෙනස් වෙමින් පැවතීම නිසා, මානව ෆොසිල වාර්තාවේ සමගාමී වෙනසක් නිරීක්ෂණය කළ හැකිය. පරිසරය වැඩිවශයෙන් සිසිල් වීමක් සමග ෆොසිල වාර්තාවේ කායව්‍යුහවිද්‍යාත්මක හා චර්යාත්මකව වෙනස් ලක්ෂණ නිරීක්ෂණය කළ හැකි විය. එය වර්තමාන මානවයා අයත්වන හෝමෝ ගණයේ මූලාරම්භයයි. එහි පළමු සාමාජිකයා හෝමෝ හැබිලිස් ය.

මිනිස් සත්ත්වයා: ජෛව මානව විද්‍යා ප්‍රවේශය – 2022 මාර්ගගත අත්පොත

ජෛව මානව විද්‍යාව හදාරන සිසු සිසුවියන්ට මෙන්ම මිනිසාගේ ජෛවී තොරතුරු විමසන්නන් හට සිංහල බසින් ලියැවුණු මූලාශ්‍ර දුර්ලභ ය. මෙම විෂයය පිළිබඳව අවබෝධය පුළුල් කිරීම පිණිස වඩාත් විස්තරාත්මකව නව තොරතුරු සහ අදහස් ඇතුළත් කර, ජෛව මානව විද්‍යාව පිළිබඳ තොරතුරු ප්‍රචලිත කිරීමේ මූලික අභිලාෂය පෙරටු කොට ගෙන මෙම කෘතිය ඉදිරිපත් කරමි.
X
X