සංචාරක හා කෞතුකාගාර

ගාල්ල, සමුද්‍ර පුරාවිද්‍යා කෞතුකාගාරය නරඹමු

කුඩා දිවයිනක් වූ ශ‍්‍රී ලංකාවේ, මුහුද සහ වෙරළ ආශ‍්‍රිත ව වෙසෙන ජනතාව අතර ඇත්තේ සමීප සම්බන්ධතාවකි. සිය දෛනික පරිභෝජන අවශ්‍යතා සඳහා නිරන්තරයෙන් ඔවුහු සාගරයේ ඇති ජෛව සම්පත් උපයෝගි කර ගත්හ. ඒ සඳහා සාගර තරණය කිරීමට ඇවැසි යාත‍්‍රා සහ ආම්පන්න තමන් විසින් ම නිපදවා ගත් අතර ධීවර කටයුතු ප‍්‍රධාන ජීවිකා වෘත්තීය බවට පත් කර ගත්හ. ඒ හා බැඳුණු වත්පිළිවෙත් ඇදහිලි, විශ්වාස, ජීවන රටාවන් සහ ජන වහරක් සහිත උප සංස්කෘතියක් ලෙස ධීවර ජනතාව හඳුනාගත හැකි ය

මහනුවර මැදවාසල ගොඩනැගිල්ල ජනතා අයිතියට

ශ්‍රී ලංකාවේ අන්තිම රාජධානිය වශයෙන් මහනුවර රාජධානිය හඳුන්වා දිය හැකි ය. නගරයට නැගෙනහිරින් වූ රාජකීය ගොඩනැගිලිවලින් සමන්විත උස්...

ජනප්‍රියම ලිපි

නවතම ලිපි

X
X