මහාචාර්ය රාජ් සෝමදේව මහතාගෙන් 9 – 11 ශ්‍රේණි වල සිසුන්ට පාසල් ඉතිහාසය විෂය පිළිබඳ හැදින්වීමක්

පුරාවිද්‍යා පශ්චාත් උපාධි ආයතනයේ මහාචාර්ය රාජ් සෝමදේව මහතා පාසල් වල නව ඉතිහාසය විෂය නිර්දේශය සැකසීමේ දී විශාල කාර්යයක් සිදු කරන ලදී.

එතුමා 2016 ඔක්තෝබර් මස 13 දින පානදුර බාලිකා වේ සිසුවියන් සඳහා archaeology.lk වෙබ් අඩවියේ ආරාධනයෙන් පවත්වන ලද පාසල් ඉතිහාසය විෂය පිළිබඳ දේශනයේ පළමු කොටස පහත වීඩියෝවේ දක්වා ඇත.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.