උරුමයක අසිරිය උපනෙතින්

ජාතික හා ජාත්‍යන්තර ඇගයීමට ලක් වූ ශ්‍රී ලංකාවේ පුරාවිද්‍යාව වෙනුවෙන් කැප වූ ප්‍රමුඛතම වෙබ් අඩවිය වන archaeology.lk වෙබ් අඩවියට දස වර්ෂයක් සැපිරීම නිමිත්තෙන් “උරුමයක අසිරිය උපනෙතින්” නමින් විවෘත ඡායාරූප තරඟයක් පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇත. ලාංකේය පුරාවිද්‍යා උරුමය හා එහි විවිධත්වය පිලිබඳව දැනුම හා අවබෝධය පුළුල් කිරීමේ හා ඒ පිළිබඳව මහජනයා තුළ පවතින උනන්දුව වර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් මෙම තරඟය සංවිධානය කරනු ලැබේ.

මෙම තරඟය සඳහා ඕනෑම ශ්‍රී ලාංකේය පුරවැසියෙකුට ඉදිරිපත් විය හැකි ය. වයස් භේදයක් නොමැත.

ශ්‍රී ලංකාවේ පුරාවිද්‍යාත්මක උරුමය නිරූපණය කෙරෙන ඕනෑම ආකාරයේ ඡායාරූපයක් ඉදිරිපත් කළ හැකි ය.

තරඟය සඳහා ඇතුළු වීම

 • සියලුම ඡායාරූප uaucompetition@gmail.com යන විද්‍යුත් ලිපිනයට යොමුකළ යුතු ය. එක් විද්‍යුත් පණිවිඩයකට එක් ඡායාරූපයක් හා එයට අදාලව පහත දක්වා ඇති තොරතුරු පමණක් එවන්න. (ඔබ විසින් ඡායාරූප තුනක් තරඟය සඳහා ඉදිරිපත් කරන්නේ නම් විද්‍යුත් පණිවිඩ තුනක් එවීම සිදු කළ යුතු ය.)
 • ඡායාරූපය සමඟ නම, ලිපිනය, දුරකථන අංකය, ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය, විද්‍යුත් ලිපිනය, ස්ථානය, ඡායාරූපයේ නම සහ කුඩා විස්තරයක් ද එවිය යුතු ය. ඔබ සතු නම් අදාළ ස්ථානයේ භූගෝලීය ස්ථානීය පිහිටීම (GPS coordinates) ලැබීමට සලස්වන්න.
 • ඡායාරූප එවීමේ දී විද්‍යුත් ලිපියට අමුණා ඔබගේ ඡායාරූපය එවිය යුතු අතර Google Drive හෝ වෙනත් විද්‍යුත් දත්ත ගබඩා ආදියට අමුණ ඡායාරූප එවීමෙන් වලකින්න.
 • එක තරඟකරුවෙකුට උපරිම වශයෙන් ඡායාරූප 3ක් තරඟයට එවිය හැක. ඡායාරූපය විද්‍යුත් තැපෑලෙන් එවීමේ දී සිදුවන වැරදීම් පිළිබඳව වගකීම තරඟකරු සතු වේ.
 • ශ්‍රී ලංකාව තුළ දී ලබාගත් ඡායාරූප පමණක් එවිය යුතු ය.

තරඟ කොන්දේසි

 • ඉදිරිපත් කෙරෙන සියලු ඡායාරූප ශ්‍රී ලංකාවේ ස්පර්ශනීය පුරාවිද්‍යා උරුමය නිරූපණය කෙරෙන ඡායාරූප විය යුතු ය.
 • සංස්කරණය නොකළ, වර්ණ හෝ කළුසුදු මාධ්‍ය ඡායාරූප විය යුතු ය. (සංස්කරණය නො කළ යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කොටස් එකතු කිරීම, ඉවත් කිරීම, අදාළ ඡායාරූපයෙන් නිරූපිත පුද්ගලයන් හෝ ස්ථානවල පවතින ස්වරූපය විකෘති කිරීමකට හෝ වෙනස් කිරීමකට ලක් කිරීම යන්නයි. එසේ සිදු කිරීම ඔබගේ ඡායාරූප ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට හේතුවනු ඇත.)
 • මින් පෙර ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍යයේ පල නොවූ හා වෙනත් තරඟයකින් ජයග්‍රහණයක් නොලද ඡායාරූප විය යුතු ය.
 • ඡායාරූපයේ මුල් අයිතිය හා පිටපත තමා සතු විය යුතු අතර අවශ්‍ය වුවහොත් අප විසින් ඉලා සිටින ඕනෑම අවස්ථාවක දී සංස්කරණයට භාජනය කළ/නොකළ ඡායාරූප ඉදිරිපත් කළ හැකි විය යුතු ය.
 • ඡායාරූප නැවත අයිතිකරුට ලබාදීමට archaeology.lk වෙබ් අඩවිය බැඳී නොසිටී.
 • තරඟයට ඉදිරිපත් කරනු ලබන ඡායාරූප “archaeology.lk – ශ්‍රී ලාංකේය පුරාවිද්‍යාව” අඩවියේ කටයුතු සඳහා (අධ්‍යාපනික ලිපි සහ වෙනත් කටයුතු) පමණක් භාවිත කිරීමේ අයිතිය සංවිධායකයින් සතු ය. එමෙන් ම මෙම තරඟාවලිය සඳහා වන ප්‍රචාරණ කටයුතු සඳහා ජයග්‍රාහකයින් ගේ ඡායාරූප යොදාගනු ඇත. (ඡායාරූපයේ මුල් අයිතිය අදාළ හිමිකරු සතුවන අතර අදාළ කටයුතු සඳහා භාවිත කරන අවස්ථාවේ දී හිමිකරුගේ කර්තෘ අයිතිය සඳහන් කරනු ඇත.)

තරඟය සඳහා එවනු ලබන ඡායාරූපවල තිබිය යුතු ගුණාත්මක තත්වයන්

 • තරඟය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ඡායාරූපයේ මෘදු පිටපත් පැහැදිලි හා ඉහළ ගුණාත්මක තත්වයෙන් තිබිය යුතු අතර ඡායාරූපයේ දිගැති පැතිකඩ පික්සල් 1920 (1920 pixels) විය යුතු ය. නම්ගම් හෝ මායිම් සලකුණු හෝ දිය සලකුණු ආදිය නොමැතිවිය යුතු ය. ඡායාරූප JPGE මාධ්‍යයෙන් එවිය යුතු ය.
 • සියලුම ඡායාරූප Adobe photoshop මෘදුකාංගයේ ඉහල මට්ටමේ (level 8-12 High Quality) හා වර්ණ සංකලනය RGB ලෙස සකසා එවිය යුතු ය. (උදාහරණ සඳහා පහත ඡායාරූප බලන්න.)

ත්‍යාග

 • පළමු වැනි ස්ථානය – රු. 25,000.00
 • දෙ වැනි ස්ථානය – රු. 15,000.00
 • තෙ වැනි ස්ථානය – රු. 10,000.00
 • හොඳම ඡායාරූප 25 සඳහා සම්මාන සහතික (මුද්‍රිත හා විද්‍යුත්)
 • අනෙකුත් තෝරාගත් සියලු ඡායාරූප සඳහා සහභාගීත්ව සහතික (විද්‍යුත්)

ජනප්‍රියතම ඡායාරූප

 • පළමු වැනි ස්ථානය – රු. 15,000.00
 • දෙ වැනි ස්ථානය – රු. 10,000.00
 • තෙ වැනි ස්ථානය – රු. 5,000.00

වැදගත් දින

 • තරඟය සඳහා ඡායාරූප භාර ගැනීම ආරම්භක දිනය – 2019 ඔක්තෝබර් මස 15 වන දින
 • තරඟය සඳහා ඡායාරූප එවිය හැකි අවසාන දිනය – 2020 ජනවාරි මස 20 වන දින
 • ඡායාරූප තෝරාගැනීම පිළිබඳව දැනුම් දීම – 2020 පෙබරවාරි මස 06 වන දින
 • ජනප්‍රියතම ඡායාරූප සඳහා මනාපය පල කිරීම – 2020 පෙබරවාරි මස 07 වන දින සිට 2020 පෙබරවාරි මස 21 වන දින දක්වා
 • තෝරාගත් ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනය කිරීම 2020 පෙබරවාරි 25 වන දින සිට archaeology.lk වෙබ් අඩවිය හරහා සිදු කෙරේ.
 • ත්‍යාග ප්‍රදානය – 2020 මාර්තු 02 වන දින (ස්ථානය හා වේලාව පසුව දැනුම්දෙනු ලැබේ.)
 • මෙම දිනවකවානු වල යම් වෙනස්වීමක් සිදුවුවහොත් ඒ පිළිබඳව තොරතුරු archaeology.lk වෙබ් අඩවියේ හි සහ archaeology.lk නිල ෆේස්බුක් අඩවියෙ හි පල කරනු ඇත. තව ද තරඟය සඳහා ඇතුළත් වූවන් ගේ පෞද්ගලික විද්‍යුත් ලිපිනයන් වෙත ද දැනුම්දෙනු ඇත.

පිළිපැදිය යුතු වෙනත් කරුණු

 • ඔබගේ ඡායාරූපය තෝරාගැනීම සම්බන්ධව විස්තර ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට පෞද්ගලිකව දැනුම්දෙනු ලැබේ. ඒ පිළිබඳව තොරතුරු ඔබ වෙත පෞද්ගලිකව දැනුම්දෙනු ලබන්නක් බැවින් ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍යයේ එම තොරතුරු හෙළි කිරීමෙන් වලකින්න.
 • archaeology.lk කණ්ඩායමේ සාමාජිකයන්ට හා ඔවුන්ගේ පවුලේ සාමාජිකයන්ට මෙම තරඟයට සහභාගී විය නො හැක.
 • ඡායාරූපකරණය පිළිබඳව ප්‍රමුඛ ගණයේ විද්වතුන් ති දෙනෙකු විසින් ස්වාධීනව අදාළ විනිශ්චය සිදුකරනු ඇත.
 • ජනප්‍රියතම ඡායාරූප සඳහා මනාප සමාන වු අවස්ථාවක, නමෙහි ඉංග්‍රීසි අකාරාදියේ ආරෝහණ පිලි වෙලට සකස් කල විට 1, 2 හා 3 පිලිවෙලට ත්‍යාග දෙනු ලබයි.
 • ඔබට ගැටළු සහගත තැනක් හෝ අපැහැදිලි යමක් වෙතොත් uaucompetition@gmail.com යන විද්‍යුත් ලිපිනයට පණිවිඩයක් එවීමෙන් හෝ 071 957 7169 (රුමල්) යන අංකය ඇමතීමෙන් අවශ්‍යය තොරතුරු ලබාගත හැක.
 • ඡායාරූපයක් තරඟයට ඉදිරිපත් කල පසු අයදුම්කරු මෙම සියලු කොන්දේසිවලට එකඟ බව සැලකේ.

ඡායාරූප එවිය යුතු ලිපිනය uaucompetition@gmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.